Dosa & Bibo (Metro Toulouse) (Taken with instagram)